دوشنبه, 29 مهر 1398
  • ساعت : ۹:۳۴:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 
  • کد خبر : ۱۲۵۵
با حمایت موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد:
دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی در گلستان برگزار شد
دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی با حمایت موسسه کار و تامین اجتماعی در استان گلستان برگزار شد.

دوره آموزشی شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی با حمایت موسسه کار و تامین اجتماعی در استان گلستان برگزار شد.

نماینده موسسه در استان گلستان و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل درباره این برنامه گفت: این دوره ویژه کارکنان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس نیازسنجی آموزشی سال 98  به مدت سه روزدر محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور واقع در شهرستان گرگان برگزار شد.

مسعود شربتی با اشاره به وظايف مديريت منابع انساني که يكي از وظايف اصـلي و حياتي آن در هر سازمان، آموزش كاركنان مي باشد، گفت: داشتن كاركنان ورزيـده يكـي از مهمترين عوامل در ميزان كـارآيي و كارآمـدي سـازمان اسـت برگــزاري دوره هاي آموزشي با سرپرسـتي مربيـان كـار آزموده و با تجربه، زمان يادگيري را به حداقل می رساند و باعث افزايش بـازدهی كاركنـــــان مي شود.

وی افزود: توسعه و بهبود منابع انسانی سازمان مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با هر شغل برای کارکنان آن شغل می باشد و تبیین نیازهای آموزشی در واقع سنگ زیرین برنامه ریزی آموزشی می باشدکه بی تردید خواسته هر نظام آموزشی، فراگیری سریع و درک و فهم هر چه بهتر فراگیران از مطالب آموخته شده است.

نماینده موسسه کار و تامین اجتماعی در گلستان اضافه کرد: تبیین مفهوم کیفیت زندگی کاری،توانایی شناسایی ظرفیتهای ذهنی در خود، ارائه راه حل مناسب و كاربردي برای برطرف کردن محدودیت ها و مشکلات با استفاده از ظرفیتهای ذهنی ، شناسايي عوامل تاثير گذار بر كيفيت زندگي كاري، تشخیص مولفه هاي ارزشيابي ،بکارگیری راهكارهاي عملي بهبودکیفیت زندگی کاری و بدست آوردن توانايي استفاده ازظرفیتهای ذهنی از جمله مواردی است که بعد از این دوره از فراگیران (کارکنان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان) مورد انتظار است.

شایان ذکر است مراحل ثبت نام و مدیریت فرآیند دوره آموزشی مذکور در سامانه مدیریت یکپارچه ایده مؤسسه کار و تامین اجتماعی و نیز مراحل اثربخشی چهار مرحله ای این دوره نیز در نرم افزار اثربخشی این اداره کل بارگذاری و نهایی شده است که در زمان های مقرر آن انجام و نتیجه نهایی اثربخشی احصاء خواهد شد.

لازم به ذکر است استاد این دوره دکتر سعید مازندرانی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان موضوعاتی از جمله ادراک یا تصویر ذهنی کارکنان از شغل مورد تصدی، مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، تکنولوژی فکر و دیگر موضوعات مرتبط را تبیین نمود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0