سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • ساعت : ۱۱:۳۸:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
  • کد خبر : ۱۲۴۶
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان
گلستان مزیت های ویژه ای جهت اشتغالزایی دارد
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به نتایج طرح تحقیقاتی تحلیل بازار کار استان در افق 1404 اظهار داشت: یافته های این تحقیق نشان می دهد که استان گلستان در بخشهای مختلف صنعتی،کشاورزی و خدماتی دارای مزیت های نسبی و مطلق بوده که رتبه هایی را نیز در سطح ملی و بین المللی به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به نتایج طرح تحقیقاتی تحلیل بازار کار استان در افق 1404 اظهار داشت: یافته های این تحقیق نشان می دهد که استان گلستان در بخشهای مختلف صنعتی،کشاورزی و خدماتی دارای مزیت های نسبی و مطلق بوده که رتبه هایی را نیز در سطح ملی و بین المللی به خود اختصاص داده است.

دکتر سعید مازندرانی افزود: علیرغم این مزیت ها عدم سیاست های متناسب با ایجاد زنجیره ارزش افزوده در مسیر تولید، عدم پشتیبانی سیاست های حمایتی از تولید در راستای بهره برداری از این مزیت ها و همچنین فقدان نقشه جامع صنعتی مبتنی بر توانایی های استان، روند ایجاد اشتغال را به سمت مشاغل با سرمایه گذاری های اندک، تکنولوژی پایین، ظرفیت ایجاد اشتغال کم و ناپایدار سوق می دهد.

وی افزود: هدف از انجام این پروژه تحقیقاتی، تعیین وضعیت بازار کار تا پایان برنامه ششم توسعه و نیاز سنجی مهارتی تا پایان برنامه ذکر شده در افق 1404 می باشد که بر این اساس سه سند بالادستی استان شامل سند آمایش، سند توسعه و برنامه ششم توسعه در افق 1404 مورد مطالعه قرار گرفته است.

در ادامه معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل و نماینده موسسه کار و تامین اجتماعی در گلستان نیز در این باره عنوان کرد: این تحقیق ، تصویر تحلیلی جامع از وضعیت بازار کار اقتصاد گلستان ارائه می دهد و نگاهی به عملکرد سیاست های اشتغال زایی و ارزیابی آن در قالب مهارت های مورد نیاز برنامه های توسعه ای استان، سند آمایش استان و سند برنامه ششم توسعه گلستان در افق 1404 می اندازد که می تواند برای برنامه ریززی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، لشتغال و توسعه در برنامه ششم توسعه، ثمربخش واقع گردد.

مسعود شربتی در پاسخ به این سوال که چرا در این تحقیق از سند آمایش و سند چشم انداز استفاده شده است، گفت: کوچک شدن بخش کشاورزی و بخش صنعت یعنی فاصله گرفتن از سیاست های هدف گذاری شده در سند آمایش و اسناد بالادستی استان و دور شدن از مزیت های رقابتی که درون استان وجود دارد، لذا این موضوع حائز اهمیت است که بخش هایی از سند آمایش، سند چشم انداز و ملاحضات توسعه ای استان گلستان در بخش اقتصاد و اشتغال به دقت مد نظر قرار گیرد.

نماینده موسسه کار و تامین اجتماعی در گلستان خاطر نشان کرد: در واقع این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که چه مهارتها و چه مشاغلی در دورنمای افق 1404 یعنی پایان برنامه پنجم و ششم توسعه در استان گلستان قابل پیش بینی است و همچنین تحلیل بازار کار در استان چگونه است؟

شربتی به مدل این تحقیق اشاره کوتاهی کرد و گفت: مدلی که برای این تحقیق در نظر گرفته شده است، ابتدا رهیافت های اسناد بالادستی استان بوده و سپس شناسایی مشاغل مرتبط با آن و در نهایت شناسایی نیازهای مرتبط با آن مشاغل می باشد.

معاون پشتیبانی و توسعه منایع انسانی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان در پایان تصریح کرد:لازم به ذکر است این تحقیق در مرحله اول در کمیته آموزش و پژوهش اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت و با حمایت موسسه کار و تامین اجتماعی اجرایی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0