دوشنبه, 29 مهر 1398
  • ساعت : ۱۵:۴۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۲۶۳
    /  4
برگزاری چهارمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت و سنجش
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و سنجش برگزار گردید

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و سنجش پانزده مهرماه با موضوعیت گزارش اعضاء در خصوص فرایندهاي موجود سنجش و نظارت در سازمان هاي متبوع، ساعت 10 صبح درمحل دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0