دوشنبه, 29 مهر 1398
  • ساعت : ۱۶:۲۱:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۲۵۹
مدیر آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی:
دوره های آموزشی مدیران و كارشناسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار می شود

مدیر آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی اظهار داشت: دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح مدیران و کارشناسان برگزار می شود.

بهزاد مرادی افزود: این برنامه ها با هدف دانش افزایی کارکنان وزارتخانه در ستاد و ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان ها و با همکاری اداره کل توسعه منابع انسانی و ادارات کل در حال برگزاریست.

تقویم دوره های آموزشی مصوب به شرح پیوست می باشد:

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0