سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • ساعت : ۱۵:۱۱:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۲۵۲
    /  2
بر اساس یافته های یک تحقیق علمی:
تحقق اهداف اشتغال نیازمند اجرای سیاست‌های ویژه می باشد

یافته های یک تحقیق علمی حاکی از آنست که برای تحقق اهداف تعیین شده برای ایجاد اشتغال به اجرای سیاست‌های ویژه اشتغال نیاز است تا سالانه 150 هزار شغل بیشتر از پیش بینی الگو ایجاد شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ارائه یافته های طرح پژوهشی ارزیابی اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان بر اشتغال در اقتصاد ایران اظهار داشت: سیاست‌های اقتصاد کلان می‌تواند نسبت به هدف ایجاد اشتغال، رویکرد فعال و یا غیر فعال داشته باشد و مسئله­ مهم در ارتباط با سیاستگذاری فعال و غیرفعال، هماهنگی و سازگاری بین این دو است.

دکتر علیرضا امینی افزود: از اصلی‌ترین اهداف و اولویت‌های برنامه­ریزان و سیاست­گذاران اقتصادی در کشور فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای جویندگان کار با استفاده از سیاستگذاری‌های فعال و غیرفعال برای کاهش بیکاری و اشتغال ناقص است.

رویکرد غيرفعال باهدفگذاری رشدهای بالا و مستمر، تمرکز بر انضباط مالي، ثبات قيمت و آزادسازی تجارت، واکنش خودکار بازار کار را به دنبال خواهد داشت و رویکرد فعال در قالب سیاست‌های مستقیم بازار کار (تعیین حداقل دستمزد، ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی کار، ارائه مشوق‌های مختلف برای کارفرمایان در استخدام و آموزش نیروی کار و....)، سعي در ایجاد ظرفيت‌های جدید اشتغال و رونق بازار کار دارد.

این محقق با اشاره به پدیده «تورم جوانی» در ایران طی دو دهه اخیر اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به یک سوم جمعیت ایران را جوانان 29-15ساله با ویژگی‌های توسعه‌ای نظیر تحصیلات عالی، آگاهی و مهارت تشکیل می‌دهند. محققان چنین ساختار جمعیتی را به «پنجره» یا «هدیه» و برخی «سود جمعیتی» تعبیر کرده اند. بر همین اساس است که اشتغال به یکی از مهم­ترین دغدغه­های اقتصادی و اجتماعی جاری و آتی سیاست­گذاران اقتصادی در ایران تبدیل شده و در اسناد بالادستی کشور شامل سندچشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و... به صورت‌های مختلف بر ایجاد اشتغال تاکید شده است.

امینی افزود: طبق اهداف سند چشم انداز بلندمدت توسعه کشور، نرخ بیکاری در ایران تا سال 1404 باید به سطح طبیعی متناظر با اشتغال کامل برسد. در راستای تحقق هدف مذکور، در برنامه ششم توسعه مقرر شده است اشتغال بطور متوسط سالانه 9/3 درصد افزایش یابد و نرخ بیکاری به 6/8 درصد در سال 1400 برسد. هدف اصلي این مطالعه ، ارزیابی تجربی اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان (مشتمل بر سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی) بر اشتغال در اقتصاد ایران طی دوره 1395-1365 است تا رویکرد مطلوب و سازگار سياست‌های اقتصاد کلان به بازار کار ایران برای حل موضوع اشتغال در ميان‌مدت احصاء شود.

وی ضمن اشاره به یافته های تحقیق خود خاطرنشان ساخت: برآورد الگوی اثرات سیاست‌های مالی بر اشتغال طی دوره 1395-1365 نشانگر آن است که متغیرهای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای(هزینه‌های عمرانی)، مالیات‌های مستقیم، مالیات‌های غیرمستقیم، دستمزد واقعی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و سرمایه سرانه اثر معناداری بر اشتغال دارند، ولی اعتبارات جاری دولت اثر معناداری بر اشتغال ندارد. افزایش اعتبارات عمرانی هم در دوران ساخت طرح‌های عمرانی و هم در دوره بهره‌برداری به افزایش اشتغال منجر می‌شود. بنابراین، توصیه سیاستی به دولت آن است که بخش عمده منابع خود را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

بنا به گفته این استاد دانشگاه، کشش اشتغال نسبت به مالیات‌های مستقیم بزرگتر از کشش اشتغال نسبت به مالیات‌های غیر مستقیم است، زیرا افزایش مالیات بر درآمد از طریق کاهش درآمد قابل تصرف و درآمد ملی به کاهش مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری منجر می‌شود، در حالی که افزایش مالیات غیر مستقیم فقط از کانال کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات بر اشتغال موثر است. بنابراین، برای کاهش اثرات منفی افزایش مالیات بر اشتغال، توصیه می‌شود دولت سهم مالیات‌های غیر مستقیم از کل درآمد مالیاتی را افزایش دهد.

وی در خاتمه گفت: بطور کلی نتایج حاصل از پیش‌بینی اشتغال در طول برنامه ششم توسعه (1400-1396) تحت دو گزینه ادامه روند گذشته و تحقق اهداف قانون برنامه ششم نشان می‌دهد در گزینه روند گذشته بطور متوسط سالانه 529 هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده خواهد شد و متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال حدود 2/2 درصد خواهد بود. در گزینه رعایت قانون برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه افزایش اشتغال حدود 802 هزار نفر و متوسط رشد سالانه اشتغال 3/3 درصد خواهد بود. بنابراین، اولاً ادامه عملکرد گذشته اقتصاد ایران جوابگوی نیازهای اشتغال در برنامه ششم توسعه نیست، ثانیاً حتی با تحقق رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به میزان 3/8 درصد برای تحقق هدف تعیین شده برای ایجاد اشتغال به اجرای سیاست‌های ویژه اشتغال نیاز است تا سالانه 150 هزار شغل بیشتر از پیش‌بینی الگو ایجاد شود.

دیگر نتایج این تحقیق به شرح زیر است:

- متغیر تولید ناخالص داخلی غیر نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. بنابراین، رفع موانع تولید از راه‌هایی مانند بهبود فضای کسب و کار و حکمرانی مطلوب‌تر دولت در اقتصاد، نقش مهمی‌در افزایش اشتغال دارد.

- افزایش سرمایه سرانه در نتیجه تحولات فناوری و یا گرایش به سمت بنگاه‌های بزرگتر، اثرات منفی و قوی بر اشتغال دارد، بطوری که کشش اشتغال نسبت به سرمایه سرانه در مقایسه با متغیرهای دیگر به‌مراتب بزرگتر است. بنابراین، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت مهار روند فزاینده سرمایه سرانه می‌تواند به افزایش اشتغال کمک زیادی نماید.

- کشش اشتغال نسبت به مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی بزرگتر از کشش اشتغال نسبت به نقدینگی است، یعنی هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌ها و رفع مشکل کمبود نقدینگی آنها می‌تواند به افزایش اشتغال کمک نماید.

- افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی، از راه‌های تامین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری و همچنین افزایش قدرت خرید خانوارها برای خرید کالاها و خدمات مصرفی (بویژه با دوام) می‌تواند به اشتغال کمک زیادی بنماید.

- نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی و نرخ تعرفه واردات تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد اما با توجه به نرخ‌های بالای تعرفه وارداتی در ایران، امکان افزایش نرخ تعرفه وجود ندارد و نتیجتاً از طریق سیاست تجاری نمی‌توان اشتغالزایی داشت.

- افزایش نرخ ارز حقیقی اثر منفی و معناداری بر اشتغال دارد، زیرا افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای منجر می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی است که به کاهش اشتغال منجر می‌شود.

نسبت‌های صادرات غیر نفتی به تولید و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به تولید، اثر مثبت و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، از طریق تسهیل تجاری، یعنی آسان و کم هزینه کردن واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، می‌توان هم صادرات غیرنفتی و هم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داد. همچنین، از طریق پرداخت یارانه صادراتی و حمایت دولت از برنامه‌های ارتقای بهره‌وری شرکت‌های صادراتی می‌توان به افزایش صادرات غیر نفتی و اشتغال کمک کرد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0