يکشنبه, 24 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۳:۱۶:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۲۲۶
استاد دانشگاه چمران اهواز:
با افزایش قیمت حامل های انرژی هزینه زندگی خانوارهای روستایی بیشتر از شهر افزایش می یابد

استاد دانشگاه چمران اهوازدر نشست علمی "بررسی اثر افزایش قیمت سه حامل انرژی بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی بر تورم و شاخص هزینه زندگی دهک های خانوارهای شهری و روستایی " اظهار داشت: با افزایش قیمت حامل های انرژی، شاخص هزینه زندگی خانوارهای روستایی مقداری بیشتر از خانوارهای شهری افزایش می یابد.

 دکتر یعقوب اندایش با اشاره به نتایج طرح تحقیقاتی خوداظهار داشت: با توجه به اینکه بخش های اقتصادی به طور واسطه و مردم به صورت نهایی از حامل های انرژی به عنوان یک منبع اولیه استفاده می کنند، اصلاح قیمت این حامل ها علاوه بر تاثیر بر تولید و مصرف، می‌تواند تبعات تورمی و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارها را در پی داشته باشد. سیاستگذار، تولیدکننده، توزیع کننده و همه عاملین اقتصادی به هر نحوی از تبعات آن متاثر می شوند لذا قبل از اجرای طرح باید با استفاده از روش های قابل اتکا، عوارض و تبعات آن سنجیده شود.

به گفته این محقق با افزایش قیمت این سه حامل انرژی، حمل و نقل هوايي، ماهيگيري، راه آهن، حمل و نقل جاده اي و آب بیشترین اثرات افزایش قیمت را به خود خواهند گرفت البته این افزایش برای دهک های مختلف بین 4.73 تا 7.34 درصد متغیر است و هر چه از دهک پایین به ثروتمند تا دهک نهم حرکت کنیم درصد افزایش هزینه زندگی آنها بیشتر می شود ولی دهک دهم شهری کمتر از دهک هشتم شهری و دهک دهم روستایی نیز کمتر از دهک ششم روستایی متاثر می شود.

وی با اشاره به برآورد تورم ناشی از افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، 33درصدی گازوئیل و 24 درصدی گاز طبیعی گفت: اگر متوسط درصد افزایش شاخص هزینه زندگی دهک های متناظر خانوارهای شهری و روستایی را در متوسط هزینه ماهانه هر دهک خانوار (طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران) ضرب نماییم افزایش ماهانه هزینه خانوار در هر دهک برآورد می شود.

این محقق افزود: چهار دهک اول خانوارها که برای سیاستگذار اجتماعی بسیار مهم است به ترتیب 38 هزار تومان، 75.5 هزار تومان، 119.5 هزار تومان و 170 هزار تومان در هر ماه افزایش هزینه زندگی خواهند داشت که اگر با یارانه نقدی مقایسه کنیم درمی یابیم که خانوار دهک اول تقریبا یارانه نقدی یک نفر را از دست می دهد و خانوار دهک چهارم تقریبا یارانه 4 نفر را از دست خواهد داد لذا این خانوارها حتما نیاز به سیاست حمایتی جایگزین دارند.

 


افزایش هزینه ماهانه خانوار هر دهک به واسطه افزایش قیمت سه حامل (هزار تومان)

متوسط هزینه ماهانه خانوارها*

متوسط افزایش شاخص هزینه زندگی هر دهک (درصد)

افزایش هزینه خانوارهردهک به

واسطه افزایش قیمت سه حامل

دهک اول

780

4.86

37.9

دهک دوم

1400

5.39

75.5

دهک سوم

2100

5.69

119.5

دهک چهارم

2900

5.87

170.1

دهک پنجم

3300

6.20

204.4

دهک ششم

4300

6.52

280.3

دهک هفتم

5200

6.67

346.9

دهک هشتم

6700

7.11

476.5

دهک نهم

7900

7.22

570.4

دهک دهم

16000

6.68

1068.6

*هزینه زندگی دهک های خانوارها از مرکز آمار ایران سال 1394نتایج بودجه خانوار گرفته شده است.

شایان ذکر است نشست علمی "بررسی اثر افزایش قیمت سه حامل انرژی بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی بر تورم و شاخص هزینه زندگی دهک های خانوارهای شهری و روستایی " صبح دیروز با حضور کارشناسان وزارتخانه و موسسه در سالن آموزش موزارتخانه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0