سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • ساعت : ۱۷:۵۶:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ 
  • کد خبر : ۱۲۲۰
    /  6
اولین جلسه كارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ای برگزار شد
اولین جلسه کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای در محل دبیرخانه تشکیل گردید

اولین جلسه کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای برگزار شد.
در این جلسه که به استناد ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی برگزار شد ابتدا دکتر محمدرضا سپهری، دبیر شورا با اشاره به اهداف و وظایف کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ای  بر مشارکت  جدی اعضا کارگروه در جلسات تاکید کرد و در ادامه  آقای دکتر خادمی از پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در خصوص موضوع چارچوب ملی صلاحیت حرفه ای مطالبی را ارائه نمود و اعضا نظرات خود را در خصوص نظام صلاحیت حرفه ای اعلام نمودند.

در این جلسه مقرر گردید تا کمیته ای متشکل از اعضا منتخب پیش نویس آئین نامه مربوطه را آماده و به کارگروه ارائه نمایند.

همچنین کاندیداهاییجهت تصدی سمت ریاست و نایب رئیسی کارگروه اعلام آمادگی نمودند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0