سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • ساعت : ۲۰:۴۱:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۲۱۹
    /  5
آئین نامه داخلی شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و كارگروه های تخصصی تصویب شد
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بااشاره به برگزاری دومین جلسه بررسی پیش نویس آئین نامه های داخلی و کارگرو های تخصصی شورای عالی اظهار داشت: این آئین نامه مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
 دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بااشاره به برگزاری دومین جلسه بررسی پیش نویس آئین نامه های داخلی و کارگرو های تخصصی  شورای عالی اظهار داشت: این آئین نامه مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
دکتر محمدرضا سپهری افزود: این آئین نامه  در ده بند تنظیم شده  که از تاریخ تصویب ملاک عمل دبیرخانه شورا قرار خواهد گرفت.
بنا بر گفته سپهری ماده یک این آئین نامه به نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و ماده دو به وظایف و اختیارات رئیس شورا اختصاص دارد.
سپهری با اشاره به ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش تربیت فنی و حرفه ای مصوب هیات وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه های تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاستگذاری، صلاحیت حرفه ای و نظارت و سنجش زیرنظر شورا گفت: مواد دیگر  آئین نامه داخلی شورا به نحوه انتخاب روسا و دبیران کارگروه ها و وظایف آنها و نیز نحوه تشکیل جلسات کارگروه ها اختصاص دارد.
بنا به گفته دبیر شورا اعضای کارگروه های تخصصی مذکور بر اساس آئین نامه هیات وزیران مشخص شده و بزودی جلسات آنها برگزار خواهد شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0