يکشنبه, 24 شهريور 1398
  • ساعت : ۷:۵۹:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۲۰۱
كارگروه بررسی و تدوین آئین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تشكیل شد

کارگروه بررسی و تدوین آئین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی  شورا تشکیل شد.

در این جلسه که روز یکشنبه،  12خرداد ماه  در محل دبیرخانه تشکیل شد پیش نویس آئین نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا و کارگروه‌های تخصصی تهیه شد و قرار است در اولین جلسه شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور و سایر اعضا مورد بررسی  و تصویب قرار گیرد.

شایان ذکر است دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ 1396/9/19) و آئین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 1397/11/29) و پس از انتصاب دکتر محمدرضا سپهری، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان دبیر شورا توسط معاون اول رئیس جمهور(1398/11/3) رسما کار خود را آغاز نموده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0