جمعه, 1 شهريور 1398
  • ساعت : ۹:۱۰:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۱۹۵
رئیس موسسه كار و تامین اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب شد
طی حکمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا سپهری به عنوان دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب شد.

طی حکمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا سپهری به عنوان دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

به استناد ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی ( موضوع تصویب نامه شماره 159003/ت شماره  159003ه مورخ 29/11/1397 هیئت وزیران ) و بنا به پیشنهاد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب این حکم به سمت دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول قانون مداری و اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در استفاده از ظرفیت دستگاه های ذیربط و انجام وظایف دبیرخانه موفق باشید.

 اسحاق جهانگیری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0