دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۹:۹:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۱۰۷
دوره آموزشی آشنایی با قانون كار برگزار شد
دوره آموزشی آشنایی باقانون کار و دستور العمل های مربوط به آن ویژه اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران و اتاق تعاون ایران برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی باقانون کار و دستور العمل های مربوط به آن ویژه اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران و اتاق تعاون ایران برگزار شد.

این برنامه روز پنجشنبه، 6 دی ماه برگزار شد و بهزاد مرادی، مدیر آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی و مدرس دوره سرفصل های زیر را ارائه نمود:

کلیات حقوق کار، مشمولین قانون کار، قراردادکار، شرایط کار، مدت کار، انواع کار، حق السعی، مزایای پایان کار، شورای عالی کار، مرخصی ها، تعطیلات، اضافه کاری، ماموریت، نوبت کاری، مراجع حل اختلاف، آئین دادرسی قانون کار، قانون بیمه بیکاری و ...

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0