دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۱۷:۵۸:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۱۰۶
دوره آموزشی مهارت های مدیران موفق برگزار شد
موسسه کار و تامین اجتماعی دوره آموزشی مهارت های مدیران موفق را از مجموعه دوره های بهبود مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد.

موسسه ار و تامین اجتماعی دوره آموزشی مهارت های مدیران موفق را از مجموعه دوره های بهبود مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد.
رهبری سازمانی، تعارض سازمانی، هوش هیجانی از مهمترین مباحثی بود که دکتر علی داوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدرس این تبیین نمود.
داوری در تعریف رهبری گفت: فرايندي
است كه ضمن آن مدير درسازمان تلاش مي كند تا با ايجاد انگيزه وارتباطي موثر، انجام وظايف خودرادرتحقق اهداف سازماني تسهيل نمايد و كاركنان را از روي ميل وعلاقه به انجام وظايفشان ترغيب نمايد .

وی از تحول و تغيير، ديد بلند مدت، آغازگری به عنوان ویژگی های رهبران و ثبات ونظم، ديد كوتاه مدت وپذيرش وضع موجود به عنوان ویژگی های مديران نام برد و افزود: رهبري يكي ازوظايف مهم و اصلي مدير محسوب مي شود و نكته مهم در آن جهت دادن به رفتار اعضا  ونفوذ درآنهامي باشد.

این استاد دانشگاه در خصوص مهارت حل تعارض گفت: تعارض فرایندی است که در آن فردی در می یابد که شخص دیگری به طور منفی روی آن چیزی که او تعقیب میکند تأثیرگذاشته است .

 داوری از اهداف و افق های زمانی ناسازگار، تداخل اختیارات، سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ تقابل وظایف، منابع ناکافی، مغایرت های منزلتی و  تفاوت جنسیت به عنوان منابع تعارض سازمان نام برد.

وی در ادامه با اشاره به هوش هیجانی و نقش آن در تحقق اهداف سازمانی اظهار داشت: امروزه هوش هیجانی به سرعت مورد توجه شرکت ها و سازمان ها قرار گرفته است و اهمیت آن از توانايی هاي شناختی و دانش هاي تکنیکی بیشتر شده است چرا که مديران دريافته اند که از اين طريق، پیوستگی درونی و تعادل شخصی و سازمانی افزايش پیدا خواهد کرد .

به گفته وی ويژگی افراد با هوش هیجانی بالا عبارتد از:

-         احساسات خود را به خوبی می شناسند .

-         احساسات خود را به خوبی هدايت می کنند .

-          احساسات ديگران را نیز درك می کنند .

-         با احساسات ديگران به طور مؤثر برخورد می کنند .

-          در هرحیطه اي از زندگی ممتازند ، خواه روابط عاطفی وخواه شغلی

شایان ذکر استاین برنامه روز چهارشنبه، 5 دی ماه  با حضور مدیران کل و روسای ادارات وزارت خانه در محل سالن هفده شهریور برگزار شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0