دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۱۷:۵۰:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۰۸۸
مدیر كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در اولین دوره آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل:
اثر بخشی دوره های آموزشی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها باید کاربردی و اجرایی باشد
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در اولین دوره آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل گفت:بحث اثربخشی و اندازه گیری اثر بخشی دوره ها برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتما موارد آموخته شده توسط همکاران در تصمیم گیری ها باید کاربردی و اجرایی باشد تا شاهد کمترین تنش و نارضایتی باشیم.

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در اولین دوره آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل گفت:بحث اثربخشی و اندازه گیری اثر بخشی دوره ها برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتما موارد آموخته شده توسط همکاران در تصمیم گیری ها باید کاربردی و اجرایی باشد تا شاهد کمترین تنش و نارضایتی باشیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی خراسان رضوی مهندس محمد سنجری با حضور در دوره آموزشی "طرح طبقه بندی مشاغل" که برای روسا و کارشناسان شاغل در حوزه روابط کار برگزار شد برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی را  یکی از اولویت های اداره کل اعلام کرد و افزود: در فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه روابط کار و همچنین نظارت و اجرای قانون و پاسخ به استعلامات، همکاران باید اطلاعات کافی و آموزش های لازم را فراگرفته باشند تا بتوانند به خوبی پاسخگوی کارگران و کارفرمایان و مراجعه کنندگان باشند.

وی گفت:رسالت ما در برگزاری این دوره آموزشی اهمیت به طرح طبقه بندی مشاغل و بحث عدالت مزدی است تا کارفرمایان به این سمت و سوحرکت نمایند.کارفرمایان با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در درون مجموعه خود کمترین تنش را شاهد خواهند بود ضمن اینکه وقتی عدالت مزدی اجرا شود خود موجب ارتقاء،بهره وری و مدیریت منابع انسانی بنگاه اقتصادی خواهد شد و خروجی آن کمترین مراجعات به هیئت های تشخیص و حل اختلاف این اداره کل خواهد بود.

سنجری در ادامه گفت: آموزش ضمن خدمت از اصول اساسی و لازمه پیشرفت کارکنان یک سازمان و متضمن کار آمدی و روز آمدی آنان است که این دوره آموزشی نیز همچون دوره های آموزشی گذشته با هدف ارتقاء سطح معلومات همکاران و پس از نیاز سنجی و با استفاده از ظرفیت موسسه کار و تامین اجتماعی و تعهد آموزشی برگزارشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0